Termeni si Conditii

Părțile Acordului

PRESTATORUL serviciilor care fac obiectul acestor termeni și condiții, mai exact vânzarea produselor sau serviciilor:

Asociația Pentru Protecția Albinelor și Polenizatorilor Sălbatici cu sediul in București, Intrarea Pitulicii, nr. 5, bl. P26, Sc. 5, Ap. 62, cod de Înregistrare fiscală 39995555, nr. autorizație 63/18.09.2018, având contul in lei nr. RO40BTRLRONCRT0450904601, si contul in Euro nr. RO87BTRLEURCRT0450904601, deschise la Banca Transilvania, reprezentată prin Constantin Stoica, în calitate de președinte.

BENEFICIAR este persoana fizică sau juridică care se angajează în urmarea programului susținut de prestator sau în achiziția produselor sau serviciilor oferite de PRESTATOR, în urma achitării contravalorii menționate pe pagina de vânzare sau în secțiunea Prețul și Modalități de Plată.

Având în vedere că :

  • PRESTATORUL pune la dispoziţia BENEFICIARULUI o serie de evenimente online si materiale video, sau sub alt format electronic, sub forma unor pachete de servicii.
  • BENEFICIARUL doreşte achiziţionarea acestor pachete de servicii, materiale sau produse.

au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

Obligațiile PRESTATORULUI

⦁ Să ofere produsele/serviciile solicitate în cele mai bune condiții.

⦁ Să respecte confidențialitatea și termenele de realizare.

⦁ Să permită prezența la evenimentele online.

⦁ Să ofere acces la evenimente şi după desfăşurarea lor.

⦁ Să asigure livrarea produselor comandate prin curier sau alta modalitate, acceptata de beneficiar.

⦁ Livrarea serviciilor se face online, live prin ZOOM iar data livrarii va fi anuntata in momentul in care se face achizitia pe pagina de vanzare.

⦁ Pentru produsele PDF/AUDIO/VIDEO inregistrare accesul este oferit imediat prin link de download trimis prin email.

Obligațiile BENEFICIARULUI 

⦁ Să achite prețul convenit pentru produsele/serviciile contractate.

⦁ Să participe la toate evenimentele online susținute de prestator sau de sau invitații săi pentru serviciile vândute.

Prețul și Modalități de Plată

⦁ Prețul contractului este cel prezentat pe pagina de vânzare pentru produsul/serviciul respectiv și se achită integral in maxim 3 zile de când a fost plasata comanda . Pentru plata în rate (dacă este cazul), se va achita contravaloarea primei rate în momentul comenzii și celelalte rate, la termenele comunicate de către Prestator.

⦁ Prețul se poate achita online cu card de credit, sau prin transfer bancar.

⦁ Factura fiscală se va emite la data debitării sumei în contul Prestatorului (conform extrasului de cont).

⦁ În cazul neachitării la timp a serviciilor contractate, Prestatorul este absolvit de obligația acordării serviciilor de instruire online sau de livrarea produselor comandate.

⦁ În cazul retragerii din program a Beneficiarului, acestuia nu i se restituie nici o suma din prețul achitat.

Încetarea și Rezilierea

Încetarea și rezilierea intervin: 

⦁ În cazurile de forță majoră care constă în orice situații sau evenimente imprevizibile și independente de voința părților contractante, ceea ce face ca îndeplinirea obligațiilor contractuale să se amâne cu durata de persistență a situației sau a evenimentului considerat ca atare, de exemplu accidente soldate cu handicap psiho-motor, deces sau catastrofe naturale.

Dispozitii Finale

⦁ Toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectuală asupra programului, modelelor de curs, precum și a oricărui material folosit de formatorii incluși în programul de formare, în timpul procesului de formare sunt protejate de legislația în domeniul proprietății intelectuale, iar încălcarea acestora atrage după sine sancțiunile prevăzute de lege.

⦁ Orice alte acorduri ulterioare, indiferent că sunt în formă orală sau scrisă, nu produc nici un fel de efecte juridice între părți.

⦁ Părțile se obligă să nu transmită în nici un fel către terți, drepturile și obligațiile lor rezultate din acești termeni și condiții.

⦁ Eventualele litigii între părți se vor rezolva pe cale amiabile sau în cazul când această alternativă eșuează, ele vor fi soluționate de către instanța competentă din localitatea PRESTATORULUI

⦁ Prestatorul nu este responsabil de interpretarea informațiilor oferite în curs de către beneficiar realizate după încheierea perioadei de curs.

Politica de retur/anulare

În baza legislației UE, la achiziția unui produs online, aveți dreptul de a anula comanda în termen de 14 zile, indiferent de motiv și fără nicio justificare.

Asociația Pentru Protecția Albinelor și Polenizatorilor Sălbatici cu sediul in București, Intrarea Pitulicii, nr. 5, bl. P26, Sc. 5, Ap. 62, cod de Înregistrare fiscală 39995555, nr. autorizație 63/18.09.2018, având contul in lei nr. RO40BTRLRONCRT0450904601, si contul in Euro nr. RO87BTRLEURCRT0450904601, deschise la Banca Transilvania, reprezentată prin Constantin Stoica, în calitate de președinte.

Translate »